Κυριακή, 12 Μαΐου 2013

Ἑλληνίδα Μάνα

 
 
 
 
Ἑλληνίδα Μάνα
 
Σὲ πρωτοσυνάντησα σὲ χρόνους παλαιούς,
τότες ὁποὺ ἡ ἀνδρεία ἔθρεφε τὴν μήτρα σου.
Ἤσουν θηλυκὸν σεβάσμιον,
ὡραῖον, ἐρωτεύσιμον
καὶ μέσα σου,
τὴν Ἑλλάδα κυοφοροῦσες,
γεννοῦσες ἥρωες!
Ἤσουν τοῦ ἀνδρειωμένου πολεμιστοῦ ἡ Μάνα
καὶ ὑπερήφανα βημάτιζες,
γύρω ἀπὸ τὸν ἡρωικὸν τοῦ παιδιοῦ σου Θάνατον.
 
Σὲ συνάντησα κάτω ἀπὸ βασιλέματα τοῦ φωτός,
καὶ ἄλλοτε φρουρὸν τὸν ἥλιον εἶχες,
φωτιὰ σὲ κανόνια ἄναβες
καὶ καράβια καλοκάταρτα ἁρμάτωνες,
προσφέροντας θυσίαν τὴν νιότη τῆς γέννας σου,
εἰς τὰ γαλάζια τῆς Ἑλλάδος σου πέλαγα.
 
Σὲ συνάντησα ἀκολουθῶντας τὰ ἴχνη σου
καὶ ἤσουν ἐκεῖ
κάθε ποὺ ἡ Ἑλλάδα σου πονοῦσε,
γεννοῦσες ἥρωες!
 
Ἀτρόμητη ῥιχνόσουν εἰς τὴν φρίκην τοῦ Ζαλόγγου,
τὰ παιδιά σου θυσιάζοντας
καὶ φορτωμένη εἰς τὶς πλάτες,
τιμὴ καὶ ἀνδρείαν,
τῆς Πίνδου πέρναγες τὶς χιονισμένες κορφές,
χαρίζοντας ἁπλόχερα εἰς τὸν βάρβαρον,
Θάνατον.
 
Σὲ συνάντησα ὀρθή,
τοῦ τούρκου ἀντίκρυ,
ἐστεμμένη βασίλισσα τῆς ἁρμύρας καὶ τοῦ ἡλίου,
ξεχασμένη ἀπὸ τοὺς γιούς σου,
φροντίζοντας Μάνα Ἐσὺ Ἑλληνίδα,
μονάχη τὸ Γαλανὸν τῆς ῬΩ στολίδι.
 
Μητέρα!
Τῶν Ἑλλήνων γεννήτρα,
θολὸς οὐρανὸς σὲ σκεπάζει·
θέριεψε πάλι καὶ γίνε ξαστεριά,
νὰ φέρῃ ἡ ἀνδρεία σου γέννα,
καὶ ἡ γέννα σου Μάνα ,
τὴν Ἑλλάδα σου νὰ στολίσῃ,
μὲ λευτεριά!
 
Δεσποτάκης τῆς Δαμητρὸς
Ἕλλην
27-9-2011


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου