Τετάρτη, 2 Ιανουαρίου 2013

Περὶ δημοκρατικῆς Ἐλευθερίας

 
 
 
 
 
Περὶ δημοκρατικῆς Ἐλευθερίας
 
Ἡ δημοκρατία Δὲν εἶναι Ἀξία!
Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΙΝΑΙ !!!
Μοῦ ἐπιβάλουν τὴν δημοκρατία
καὶ μοῦ κλέβουν τὴν Ἐλευθερία!
Εὶς τὸ ὄνομα τῆς δημοκρατίας μὲ δυναστεύουν,
εἰς τὸ ὄνομα τῆς Ἐλευθερίας,
οὐδεὶς ὁρκίζεται!
Μέσῳ τῆς δημοκρατίας
βάρβαροι μὲ βιάζουν,
μέσῳ τῆς δημοκρατικῆς ἐλευθερίας,
οἱ ἴδιοι μὲ ὁδηγοῦν εἰς τὴν Δουλείαν!
Μέσῳ τῆς δημοκρατίας
πωλεῖται ἡ Πατρίς μου,
μέσῳ τῆς δημοκρατικῆς ἐλευθερίας,
τὴν ἀγοράζουν οἱ ἐχθροί μου!
Μέσῳ τῆς δημοκρατίας
χάνω τὴν γλῶσσα μου,
μέσῳ τῆς δημοκρατικῆς ἐλευθερίας,
χάνω τὸ Ἑλληνόπουλον!
Μέσῳ τῆς δημοκρατίας
χάνω τὴν Παιδεία μου,
μέσῳ τῆς δημοκρατικῆς ἐλευθερίας,
χάνω τὴν Ἕλληνα!
Μέσῳ τῆς δημοκρατίας
χάνω τὴν οἰκογένεια,
μέσῳ τῆς δημοκρατικῆς ἐλευθερίας,
χάνω τὴν Ἑλληνίδα!
Μέσῳ τῆς δημοκρατίας
χάνω χῶμα μὲ αἷμα ποτισμένον,
μέσῳ τῆς δημοκρατικῆς ἐλευθερίας,
τὸν Ἄνθρωπο χάνω…
τὴν Ἑλλάδα μου χάνω!
Ἡ δημοκρατία δὲν εἶναι Ἰδανικόν!
Ἡ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΕΙΝΑΙ!!!
 
Δεσποτάκης τῆς Δαμητρὸς
Ἕλλην
15-10-2011
 
 
 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου