Τετάρτη, 29 Αυγούστου 2012

Καὶ ἐγέννησεν Ποίησιν


Ἐπέλεξα τὸν τίτλον
«Καὶ Ἐγέννησεν Ποίησιν» ,
ἡγέτην κι ὁδηγὸν σὲ Λόγον ταξιδευτήν,
ὁποὺ μὲ λίγον χαρτὶ καὶ κάμποσον μελάνι,
ἀποφάσισα ν' ἀραδιάσω ἐμπρός σας,
διότι ἔτσι ἀκριβῶς ἔκανε ὁ νοῦς μου…
Ἐγέννησεν Ποίησιν.
Εὔχομαι νὰ 'χῃ τὶς καρδιές σας ἀπανεμιά,
μιᾶς καὶ πλέον κυκλοφορεῖ  Ἐλεύθερον,
χωρὶς τὸν ζυγὸν τοῦ Δεσποτισμοῦ μου... 
Ὁδηγὸς γιὰ τὸν σχεδιασμὸν τοῦ ἐξωφύλλου
καὶ τὴν καλλιτεχνικὴν ἐπιμέλειαν
τοῦ ταξιδέματός μου τούτου,
ἦταν ἡ καλή μου φίλη
Εὔη Χαλᾶ Δημουλῆ
καὶ τὴν ἐκτύπωσιν ἔχει ἀναλάβει,
ὁ Ἐκδοτικὸς Οἶκος ΑΛΚΥΩΝ.
Δεσποτάκης τῆς Δαμητρὸς
Ἕλλην
13-3-2012

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου