Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου 2013

Περὶ Δημοκρατίας καὶ Βίας

Περὶ  Δημοκρατίας  καὶ  Βίας

Δημοκρατία…
Ἀναλογισθεῖτε…
Τὸ μοναδικὸν κομμάτι εἰς τὸν σύμπαντα κόσμον,
ὁποὺ λειτουργεῖ ἑκατομύρια ἔτη χωρὶς αὐτήν,
εἶναι τὸ ἴδιον τὸ σύμπαν,
ἡ ἴδια ἡ φύσις,
μὲ μοναδικὴν ἐξαίρεσιν τὸ ἀνθρώπινον εἶδος!
Παντοῦ κυριαρχεῖ ἡ Βία!
Ἔτσι ἐπιβιώνει τὸ σύμπαν,
καταστρέφοντας τοὺς ἀχρήστους πλανῆτες
ἤ ἀστρα ἤ ἀστεροειδῆ
ἤ δὲν ξέρω πὼς ἀλλιῶς λέγονται,
ἔτσι ὥστε νὰ συνεχίζῃ ἡ ἁρμονία νὰ κυβερνᾶ.
Τὰ ἀδύνατα ζῶα εἰς τὴν φύσιν
γίνονται τροφὴ γιὰ τὰ πιὸ ὑγιῆ,
μὴ ἐπιτρέποντας σὲ ἀσθενὲς σπέρμα νὰ γονιμοποιήσῃ,
διατηρώντας ἔτσι τὴν ζωὴν σὲ ἀξιοπρεπῆ ἐπίπεδα.
Ἐγὼ ὁ ἄνθρωπος,
ὁ Δημοκράτης,
ἐπιτρέπω εἰς τὰ πάντα νὰ ἔχουν ἴσα δικαιώματα,
μὰ θυμώνω ἐὰν πληγώνονται τὰ συμφέροντά μου!
Ἤ λοιπὸν ἄνθρωπε εἶσαι Δημοκράτης
καὶ δέχεσαι πὼς ὅλοι εἴμεθα ἴσοι μὲ ἴσα δικαιώματα,
μὲ ἴση τσέπη,
μὲ ἴδιαν ἀσυλίαν,
μὲ ἴσους μισθούς,
μὲ ἴδιον εἰς τὴν ὑγιείαν δικαίωμα,
μὲ ἴδιον εἰς τὴν παιδείαν δικαίωμα,
μὲ ἴδια κότερα
ἤ ἴδια κοπάδια προβάτων,
νὰ πᾶς νὰ γαμηθῇς
καὶ ἔπειδὴ τόσα χρόνια εἰς τὸ ὄνομα τῆς Δημοκρατίας μᾶς γαμᾶς,
ἀποδεικνύοντάς μας πὼς δὲν εἴμεθα ἴσοι,
ἄρα δὲν εἶσαι Δημοκράτης,
ἄρα ἐπιστρέφουμε εἰς τοὺς νόμους τοῦ Σύμπαντος Κόσμου,
ἄρα τὴν Βίαν!
Καὶ ἐπειδὴ τὸ ἀσθενὲς γίνεται βορᾶ τοῦ ἰσχυροῦ,
ἄς ἀναλογισθοῦμε τώρα,
ποῖοι εἶναι οἱ ἰσχυροὶ τῆς γῆς…
Ἐσεῖς μὲ κάποιες χιλιάδες ἀστυνομοδούλους
ἤ Ἐμεῖς μὲ  κάμποσα ἑκατομύρια ὀργισμένους Ἐλεύθερους…
Σᾶς εὔχομαι,
νὰ μὴν γνωρίσετε τὴν ὀργήν μας,
διότι ἡ Ἑλλάδα θὰ πάψῃ νὰ εἶναι Γαλάζια
καὶ τὸ σπέρμα σας θὰ χαθῇ ἐσσαεί…

Δεσποτάκης τῆς Δαμητρὸς
Ἕλλην
21-9-2013


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου