Τρίτη, 7 Ιουνίου 2016

Ἐξεκίνησα τὴν ἀναρρίχησιν χειροκροτώντας ὁλημερίς.
Κάπου εἰς τὰ μέσα τῆς διαδρομῆς μὲ ἐμίσησαν τὰ χέρια μου.
Ἄμεσα ἐπέστρεψα εἰς τὴν ἀρχὴν
καὶ τότες οἶδα πὼς ἐκεῖ ἦταν ἡ γαλήνη μου·
ἔστεκε μονάχη καὶ ἀξιοπρεπής…

Δεσποτάκης τῆς Δαμητρὸς
Ἕλλην
7-6-2016

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου